Info

Head lapsevanemad,

Suur rõõm on olnud Teiega koostööd teha ning ühiselt laste tervise eest hoolitseda.

Väljaspool Tallinnat käivatele lastele on osad vallad (ntk. Saue ja Harku vald) avanud võimaluse küsida toetust. Saue, Viimsi ja Harku vallaga teeme see aasta koostööd, kuid teistest valdadest pärit lapsevanemad võiksid uurida, kas nende vallas on ka olemas selline soodustus. Taotluste vormistamisel oleme valmis igati aitama.

Lisaks tuletame meelde, et lapsevanematel on võimalus saada ka treeningtasule hinnaalandust kuni 50%, kui ühest perekonnast osaleb 2 või enam last, selleks tuleb aga esitada avaldus.

Majanduslikult vähekindlustatud perede lastel või heade sportlike saavutustega õpilastel on võimalus taotleda õppemaksu vähendamist. Klubi lähtub oma tegevuses Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu vabaühenduste eetikakoodeksist.
Juhatuse liikmed: Lauri Kasper, Rando Ringmets, Marko Vantsi

MTÜ Tallinna Võrkpalliklubi põhikiri (Lae alla)

LISAINFO:
Esindaja kohustub tasuma treeningtasu iga jooksva kuu 10. kuupäevaks v.a september. Treeningtasu tasumine toimub ülekandega MTÜ Tallinna Võrkpalliklubi Swedbank’i arvelduskontole nr. EE052200221061079600  maksekorraldusel näidatakse ära viitenumber ja arve number.
Arveid edastame lepingu sõlmijale e-posti teel. Arvete väljastamine on informatiivse iseloomuga. Arve mittesaamine postivedaja süü või meilisüsteemi rikke tõttu ei vabasta treeningtasu maksmisest!
Paberarve vajaduse korral palume ühendust võtta Tallinna Võrkpalliklubiga.